AFT (Teorie přitahovacích polí)

O autorovi metody

Autorem metody je Dr. Kurt Ebert – doktor klinické neuropsychologie, který pracoval 30 let v lékařském prostředí a učil na několika vysokých školách studenty psychologii, psychiatrii a neurologii.
K nám do Čech ho přivedla známá učitelka a propagátorka Kineziologie „One Brain“, Carol Ann Hontz.

Z čeho AFT vychází

Techniky AFT vycházejí z rozsáhlých výzkumů vědců jako Dr. Cho, Shang, Sheldrake, Hawkins a další, které potvrzují, jak naše myšlenky ovlivňují náš mozek a naše tělo. Výzkumy Erika Kandela dokonce vyústily v udělení Nobelovy ceny, kdy on přesvědčivě prokázal, že vytvoření jedné jediné myšlenky vyvolá v těle proces, při kterém jsou vyjádřeny nebo potlačeny geny, uvolňují se chemikálie a hormony, což vede k růstu nebo plasticitě nervů v CNS, tzn. že naše myšlenky mění naše těla.

Mapa Vědomí

Další vědec Dr. David Hawkins se zabýval studiem lidského vědomí. Zkoumal vědomí lidí, jak se dívají na svět a typy jejich energií a 25 let své práce shrnul do tabulky, kterou nazval MAPA VĚDOMÍ. Tato tabulka se užívá k testování, na které úrovni vědomí se člověk nachází v souvislosti se svým problémem.
Mapa vědomí je rozdělena na jednotlivé úrovně vědomí od nejnižší, což je HANBA – ÚrV 20, po nejvyšší, což je OSVÍCENÍ – ÚrV 1000.

Poklepy na meridiány – 24 bodů

Meridiánovou energii tedy můžeme ovlivňovat energetickými vzorci našich myšlenek, ale také můžeme ovlivňovat energetické vzorce našich meridiánů přímým poklepem na akupunkturní body – je to taková poklepová akupunktura.

AFT ve svých energetických korekcích používá celkem 24 bodů, což je dostatečný počet na to, aby se dala ovlivnit většina fyzických či psychických nemocí. Za tímto účelem byly Dr. Ebertem vyvinuty předpisy – vzorce, které působí na rozličné nemoce od běžného nachlazení až třeba po různé typy rakoviny.
Tyto předpisy upravují energii meridiánů a CNS a umožňují eliminovat energetická pole, která jsou u zdroje fyzických a psychických problémů.

Na stejném principu jako poklepy fungují i CD. Dr. Ebert zjistil, že existují tóny, které též přerušují energetická pole a nazval je Akutóny. Stimulují meridiány stejně jako poklepy.

Technika Odpouštění

Další technika, která se v AFT používá je Odpouštění.
Tato technika je velice jednoduchá a využívá právě toho, že slova jsou symboly věcí, symboly naší mysli a mají obrovskou moc.

Je třeba se napojit na tu vzpomínku, kterou jsme v dětství měly a přes tu energii odpuštění to tam rozpouštět – negativní vzpomínka se transformuje a člověk se pak už nemá k čemu vracet.

A teď už se dostáváme k tomu, co jsou to vlastně ta přitahovací pole, podle kterých je celá metoda nazvána.

Přitahovací pole

jsou energetické síly, které vznikají ze vzorců myšlení, chování a bytí a následně je organizují. Jsou lepidlem, které vytváří soudržnost v životě jedince.
Dr. Sheldrake je nazval „mofogenetická pole“ (morfogenetická energie formuje tvar).
Einstein a po einsteinovští vědci zjistili, že vedle našeho fyzického světa existuje i svět energetický, kde je nekonečné množství energetických polí.

My svým myšlením, jednáním, konáním se napojujeme na různá energetická pole, která nás potom zpětně ovlivňují. Je to stejné, jako když si naladíme určitou televizní stanici. Podle fyziků naše myšlenky ovlivňují pravděpodobnost toho, co se stane v příští chvíli. Když se ladíme k vině, hanbě, strachu – tyto situace si potom přitahujeme. Dá se říci, že to, čemu v životě věříme, to potom dostáváme.

Příklad z praxe

Matka uvedla, že chodí se 14-ti letým Martinem k psychologovi. Má problémy ve škole – denodenní stížnosti na chování a špatný prospěch.
Diagnóza psychologa: Snížená inteligence, dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, strachy všeho druhu – bojí se tmy, musí mu celou noc svítit, bojí se psů, bouřky, leká se, zkrátka se bojí všeho.
Když byl u mě na druhém sezení pracovali jsme na problému „Neidentifikovatelný strach“ metodou AFT.
Úroveň vědomí tohoto problému – 20 HANBA, STUD – život byl pro Martina mizerný a cítil se ponížený, pokořený, to vše jsem vytestovala z MAPY VĚDOMÍ.
Po té jsem vytestovala věk, kdy se začal formovat energetický vzorec tohoto problému – bylo to v 9 letech + 1 měsíc.
Do případu byla zapletena jeho matka, sestra a 1 kamarád.
Martin si vůbec nevzpomněl, co se stalo – měl 2 bloky.

  • Nezasloužím si, abych si vzpomněl a svého problému se zbavil
  •  Pro ostatní není bezpečné, abych si vzpomněl a svého problému se zbavil.

hrad_z_piskuTyto bloky jsme z podvědomí odstranily pomocí Odpouštěcích afirmací. Po té si Martin okamžitě vzpomněl. Stalo se to o prázdninách, přišel pro něj kamarád, aby šel ven. Před dům vyšla matka a jeho sestra. A kamarád začal na Martina žalovat, že si včera postavili krásný hrad z písku, a Martin jim ho zbořil. Matka okamžitě začala na Martina nadávat, že je kazisvět, a že všechno zničí a jeho milovaná sestra se jen ušklíbla: „No jo, náš Martin“, otočila se na podpatku a zmizela v domě. Martin se cítil ponížený a zahanbený a nezmohl se na slovo. Martin tam měl přesvědčení

  • Pro ostatní není bezpečné, abych si vzpomněl a svého problému se zbavil.

A tak se ho ptám – a udělal jsi to vůbec? A on dlouho mlčel a pak povídá – my jsme tam měli vodu, a on nám jí někdo vylil.

A mě napadla spásná myšlenka a povídám mu: „Ty už jsi dnes velký chlapec a víš, že písek není beton a ta voda se do něj prostě vsákne. A stalo se to v červenci, kdy sluníčko pálí od rána do večera, písek se prostě vysuší, a hrad spadne sám!“

A jakmile jsem toto vyslovila, stal se „zázrak“ – Martin se najednou začal řehtat, on měl takové světlé zelenomodré oči – ty oči najednou ztmavly a začala se v nich dokreslovat černá kresba. A já měla možnost vidět to, za co dostal Erik Kandel tu Nobelovu cenu, že jedna jediná myšlenka dokáže změnit naše tělo.

A tak se Martin zbavil strachu ze všeho. On podvědomě očekával ponížení a pokoření i od těch nejbližších. Nevěděl co, kdy a odkud přijde a tak se bál preventivně všeho.
Martin u mě absolvoval celkem 4 odblokování a dnes je vystudovaný vysokoškolák. Rozhodně neměl sníženou inteligenci, měl jen v podvědomí velký stres na ÚrV – 20, což je velmi nízká energie.

Velice záleží na tom, jaký význam svým myšlenkám dáváme. Změňme své myšlenky a změníme svá těla.

 

A4M (Akupunktura mysli)

Je to taková nadstavba AFT. Metodou AFT se odstraňují hlavně fyzické problémy a Dr. Kurt Ebert se intenzivně zabýval otázkou, proč se v některých případech již zdánlivě vyřešené problémy mají tendenci vracet. A přišel na to, že to udržuje naše mysl nebo to, co je za ní.
A začal pracovat na energiích, které jsou za našimi myšlenkami.
Např. karmické energie, energie Ega, archetypální energie, podvědomé strachy, narušení a blokády čaker, emoce, postupy, hodnocení, atd.

Příklad z praxe

Po absolvování kurzu A4M ke mně přišel na odblokování mladý muž s diagnózou Systémový Lupus (SLE). Je to velice vážné zánětlivé onemocnění; medicína nezná příčinu a řeší toto onemocnění kortikoidy, po kterých měl velice vážné vedlejší účinky.
Použila jsem na odblokování metodu A4M a poté jsem mu ještě poklepala vzorec na odstranění této nemoci z kurzu AFT. Dostal domácí úlohu poklepávat tento vzorec 35 dnů. Za 10 dnů mi tento pán volal a já jsem chtěla, aby mi sledoval, kolikátý den poklepu nastane změna k lepšímu. A on mi povídá: To vám můžu říci hned! Vy jste mě u vás odblokovala, všechno 1x poklepala a já jsem ráno vstal a cítil jsem se o 75% lepší! Dokonce jsem začal hned cvičit kliky, které jsem už léta nemohl cvičit. Také byl mezi tím na kontrole u lékaře a i všechny náběry a testy vykazovaly nejméně nadpoloviční zlepšení.
Asi po dvou měsících jsme se viděli znovu a měla jsem z něj opravdu radost – bylo vidět, že přibral na váze a typická motýlovitá vyrážka na obličeji byla ta tam.