EVA & EVH

Tato terapeutická metoda dokáže léčit ve všech rovinách člověka i jeho duši.
Při práci touto metodou není třeba konkrétní zadání klienta.
Někdy se stane, že člověk vyjmenuje hodně problémů a ani jeden nevyjde jako priorita.
Pak dám zadání: EVA & EVH, ukažte nám, co máme léčit – metoda třeba léčí společný jmenovatel těchto problémů, který my ani neumíme popsat.

Terapie touto metodou v sobě spojuje šest terapeutických technik či jejich prvků – Systemické konstalace, regrese a práce s dušemi, práce s energiemi, čištění programů, vciťování se, terapie odpuštěním.
Všechny jednotlivé terapeutické techniky jsou pak propojeny skrze pětirovinový pohled na člověka.

Z pohledu klienta – pro léčení touto metodou je třeba jen svolení jeho duše.
A jelikož tuto metodu lze provádět nejen na přímo, ale i v zastoupení, je vhodná i pro člověka v kómatu, v umělém spánku (či s jinou omezenou schopností vyjádření se), pro člověka s těžkými psychickými problémy (schizofrenie, maniodepresivní stavy apod.) a v neposlední řadě také pro děti.
Metoda EVA & EVH je velmi dobře kombinovatelná také s jinými metodami, například SRT, AFT a dalšími.
Autorem této metody je Dagmar Bradávková.