Kineziologie – metoda „One Brain“

Co je to Kineziologie

Kineziologie je nauka o pohybu, jejíž základy vypracoval v 60. letech Dr. Goodheart. Během několika let vzniklo z těchto základů mnoho různých odvětví. Jedním z nich je systém „One Brain“ (česky jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideální funkce mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují. (Dále jen Kineziologie).

Zakladateli této metody se stali v 80. letech američané Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Callaway. K nám se tato metoda dostala díky paní Carol Ann Hontz, která Kineziologii rozšířila po celé střední a východní Evropě.

LEVÁ HEMISFÉRA souvisí s logikou
Analyzuje, podrobně rozebírá, hodnotí, časově se orientuje, kontroluje a řídí, nese odpovědnost za naše systémy přesvědčení, chápe strach a je nositelkou „mužské energie“.

PRAVÁ HEMISFÉRA vnímá obraz holisticky – jako celek
Je nositelkou našich uměleckých schopností, vnímá prostor – nikoli čas, pracuje s obrazy, s barvami, se symboly, nehodnotí, vnímá neomezeně a nezná bázeň.

Kineziologie vychází z tradiční čínské medicíny, podle níž proudí v lidském těle energie po drahách – tzv. meridiánech a každý orgán má svůj meridián. Podstatné je, že když energie proudí tak jak má, je vše v pořádku. Problém nastává, když se někde na meridiánu tok energie přeruší, vznikne tam blok. A energetický blok vznikne, když si člověk prožije nějaký stres. Jeden stres to celkem nic neznamená. Ten blok je tam tak malý, že energie proudí dál. Ale většinou nezůstane jen u jednoho stresu. Takže 2, 3, 4 stresy, které jsou si podobné, stačí k tomu, že energie po meridiánech neproudí už vůbec nebo tak málo, že v pozdější době vznikne nějaká fyzická či psychická porucha.

Příklad z praxe

Uvedu na tomto místě příklad, aby bylo patrné, jak jsou si ty stresy podobné.
Příšel pán okolo 40 let s problémem strach – panická hrůza ze všeho. Nejdříve se bál ve tmě, pak už se bál vyjít na ulici, že ho něco přejede, nebo že na něho spadne lešení nebo že se při slabém větru vyvrátí strom a spadne na něj – prostě se bál všeho.
A stres, který u něj tento stav nastartoval, začal už v 5 letech, kdy ho babička zavřela do sklepa. Chtěla, aby se něčeho bál, aby ho mohla příště něčím postrašit. Sám řekl, že víc jak 2 minuty v tom sklepě nebyl, ale za ty 2 minuty se mu do podvědomí na psychické rovině dostal strach, samota, tma a na fyzické rovině zápach, vlhko, plíseň, pavouci, pavučiny, kterých se štítil a na které si tam pěkně v té tmě sáhnul.
Takže tady je ten 1. velký stres – blok se udělal, ale malý a číhá v tom podvědomí, až se bude moci za něj zachytit další podobný stres, který se stal v jeho 11 letech, kdy se dostal na letní dětský tábor, kde je oblíbená hra – bobřík odvahy.
V noci v lese zažil podobné pocity jako v tom sklepě – tmu, samotu, strach, vlhko, pavučiny… V té chvíli se ty pocity, které už v tom podvědomí má, spojí s tou současností, bloky zesílí na tom samém místě meridiánu a všechno se zase zasune do podvědomí a znovu to tam čeká. Někdy stačí tyto 2 stresy, aby už bylo zaděláno na problém. Tady se ještě přidal třetí – na vojně na hlídce – v dešti, ve tmě podobné pocity. A pak takový člověk jde v 35 do sklepa a má 4 schody a div nevyvrátí nahoře dveře, jak rychle to vyběhne, protože si myslí, že mu ze zadu musí někdo vrazit kudlu do zad, chytit ho za nohu nebo mu skočí tarantule za krk. Prostě takové pocity, při kterých si myslí, jestli by neměl vyhledat nějakého specialistu, nejlépe psychiatra, aby mu pomohl.

V naší levé mozkové hemisféře se nalézá oblast mající na starosti naše „přežití“ – SIP (sjednocené integrační pole). V situacích, které vyhodnotí jako stresové odpojí 75% i více mozkových funkcí – celou pravou hemisféru, přední část levé hemisféry a zbyde jen na strach orientovaný systém přesvědčení.
A kdyby dělal co chtěl – kdyby ten sklep vysmejčil – sklep je sice vyčištěný, to je hezké, ale to podvědomí vyčištěné není – stresy jsou tam pořád.

Ta Kineziologie obrazně řečeno se snaží vyčistit to podvědomí od těch stresových situací. Jakmile se nám to povede, odstraníme pak bloky i na meridiánech a energie začne proudit tak jak má a tělo se začne uzdravovat samo, protože tělo samouzdravovací schopnost má, ale přes ty bloky se mu to nepodaří dokončit.

Jak se takové odblokování provádí

Jak jsem již řekla, v naší paměti máme uloženo vše od našeho početí a dokonce tam mnohdy máme i bloky, které byly způsobeny silným negativním prožitkem našeho předka, které se uložily v jeho těle a mají přímý vliv na náš dnešní problém, prostě jsme je zdědili – v Kineziologii se testuje příčina problému až do 7. generace.

Veškeré informace, které potřebuji pro odblokování vědět, testuji přes déltový sval klienta, který jsem si před tím vyčistila, abych dostávala přesné informace.
Když se těla, respektive mozku zeptám na jakoukoliv otázku, na kterou je odpověď ano či ne, mozek nám přes deltový sval odpoví.
Pokud zní odpověď ANO – ruka zůstává pevná. Odpověď NE – ruka padá. Stejně tak pokud je tělo něčím co vyslovím stresováno, ruka padá.

Při odblokování v první řadě vytestuji prioritní problém, protože většinou má klient problémů více. Potom testuji NEN (negativní energetický náboj) – vyjadřuje, jak je tělo problémem stresováno a PEN (pozitivní energetický náboj) – vyjadřuje, jakou má tělo tendenci se samo s problémem vyrovnat.

Dále testuji BAROMETR CHOVÁNÍ – tj. tabulka, která určuje, jak se klient v souvislosti s daným problémem cítí.
Na levé straně tabulky je umístěna pozitivní kategorie, na pravé straně je kategorie negativní. Tam se většinou klient nachází v souvislosti s daným problémem.

Barometr má 3 úrovně:
VĚDOMÍ – chování založené na vnímání a uvědomování si právě teď, v přítomnosti
PODVĚDOMÍ – chování založené na vnímání minulých dějů, na systému přesvědčení
TĚLO – chování založené na buněčné paměti, na kontinuálním vnímání (ve všech
obdobích)
Jinak se také Barometru říká „tři v jednom“ a znamená to, že každá úroveň je v přímé souvislosti s dalšíma dvěma.

Po umístění na Barometru se zeptám, jestli budeme pracovat v současnosti, když ano, klient vypráví co jej v současnosti nejvíce trápí a jak by se dal problém řešit. Následuje korekce v přítomnosti.
Po té se ptám, jestli máme povolení jít do věku příčiny. Když ano, testuji všechny věky ve kterých se přihodilo něco, co má přímou souvislost s dnešním problémem.

Jak tedy odblokujeme emocionální stres, který zablokoval energii?
Vezmu klienta za hlavu, jednu ruku držím na čele a druhou na zátylku. Tomuto držení se říká FO (frontálně-okcipitální držení) a spojuje nám pravou a levou hemisféru a přední a zadní mozek. Pod tímto držením si člověk lépe vybaví zážitky i z ranného dětství. Při vzpomínání si znovu prožívá okamžiky, které mu způsobily trauma, ale tentokrát již jemně s mnohem menší intenzitou.
Pod FO je třeba hovořit i o běžných, z dnešního pohledu ne příliš stresujících zážitcích. Musíme tam ten stres hledat očima toho věku, ve kterém pracujeme.

Příklad

Tak třeba u dyslexie byla příčina ve 4 letech, kdy chlapci nechtěla půjčit jeho o 10 let starší sestra svého růžového medvídka – bylo tam takové to automatické Ne! A rodiče se na to koukali a nezakročili. Pro toho chlapce to byl tenkrát velký stres – byl vymodlené dítě, rodiče na něho dlouho čekali a všechno mu dovolili a sestra ho měla velice ráda, od malička o něj pečovala jako o živou panenku. Najednou se cítil, že ho nikdo nemá rád, připadal si sám – urazil se a nemluvil.

Až si vzpomeneme na všechny stresy, otočíme ty nepříjemné situace tak, aby pro nás byly v tu chvíli přijatelné. Třeba – maminka vytáhne ze skříně modrého medvídka, co měla připraveného k vánocům a dá ho chlapečkovi, aby měl taky svého medvídka.  A chlapeček celý šťastný jde spát se svým modrým plyšovým medvídkem.

Korekce pod FO je nejsilnější korekcí odblokování – je třeba si vzpomenout a říci o tom pár vět včetně zapojení všech smyslů a emocí.
Je ještě mnoho následných korekcí, které mají za úkol odstranit případné bloky na meridiánech, proto uvedu jenom ty nejjednodušší, jako je u dyslexie psaní písmen či znaku nekonečna, dále pochodování na místě se střídavým křížením rukou a nohou, pohyb očí do krajních poloh nebo svícení baterkou do oblasti 3. oka. Tyto korekce působí opravdu velice silně a rychle.

Jestliže jsme již provedli všechny korekce, vrátíme se po levé (pozitivní) straně Barometru z nejnižšího věku příčiny do současnosti.
Vytestuji domácí úkol, který si klient provádí doma alespoň po dobu 21 dnů, tj. doba za kterou by se měl vyrovnat s odblokováním.
Tady však upozorňuji, že zvláště dlouhodobé problémy uložené hluboko v těle neodezní po prvním odblokování úplně a beze zbytku. Člověk sám posoudí, zda mu odblokování pomohlo a sám se také rozhodne, zda přijde znovu.

Řešení problémů přes prostředníka

Metodou „One Brain“ lze řešit problémy i u velmi malých dětí přes prostředníka, obvykle jeho matku. Na začátku odblokování si jen vytestuji zda mám povolení pracovat na problému dítěte přes jeho matku. A dál již pracuji s matkou jako by ona byla to dítě.

Stejně tak se postupuje i u zvířat (psů, koček, koní), kde zase pracuji přes páníčka.

Příklad

Svěřila se mi paní, že její fenka má po předchozích infekcích, které byly léčeny antibiotiky, po celém těle měkké boule velikosti pětikoruny plné hnisu a zvrací. Lékař navrhuje všechny boule rozříznout a vyčistit, byly zjištěny špatné jaterní testy. Navrhla jsem jí, že může před tak náročným zákrokem ještě zkusit Kineziologii, neváhala, přišla ještě týž den večer. Pracovaly jsme přes paničku na problému jater. Věk příčiny tohoto problému byl 2 roky, kdy fenka prodělala velký stres – kastraci. Od té doby byla játra energeticky zablokována a nepracovala, tak jak měla. Za 14 dní po odblokování problému, měla fenka boule poloviční a do měsíce zmizely úplně.