RFL – ROAD OF FAMILY LINE (léčba rodu)

Z naší rodiny, z našeho rodu, z naší linie, vychází naše životní energie a síla. Stejně, jako řeka by nemohla být bez svého pramene, stejně tak i my nemůžeme být bez svých kořenů. Pokud je uspořádání rodu v pořádku (pozice i tok energií), čerpáme z něj více než 50% naší životní energie. Pokud je naše postavení v našem rodě jakýmkoliv způsobem narušeno, tuto sílu ztrácíme.

V případě, že nestojíme na správném místě ve svém rodě, nejen že se ochuzujeme o životní energii z něj plynoucí, ale můžeme tím i druhým členům rodu ubližovat, protože tím, že jim zabíráme jejich místa, odčerpáváme jejich energii a nedovolujeme jim, aby prožívali to, co si prožít mají a nemohou se učit to, co se učit mají. Naše nesprávné postavení se pak také negativně odráží na našich vztazích i mimo rodinu a velmi důležitým negativním faktorem je, že tyto chybné vzorce předáváme našim dětem.

Metoda „RFL“ je jednou z metod nového věku, pomocí níž můžeme tuto disharmonii rodu napravit a to v celém rozsahu. Je to metoda velmi šetrná a přitom působí v potřebné šíři i hloubce. A jak je to možné? Tato metoda, stejně jako „EVA & EVH“ pracuje přímo s duší. Pomocí této metody můžeme napravit nejen pozici v rodě, ale také napravit energetické toky ubírající rodovou sílu. Také se skrze „RFL“ mohou vyrovnat mnohé „dluhy“ a to nejen z pozice nynějšího obsazení rodu, ale také z pozice minulých životů a to jak s osobami, které žijí, tak i s těmi, kteří již odešli.

Z pohledu klienta – pro léčení touto terapeutickou metodou je třeba jen jeho svolení a svolení jeho duše. A jelikož tuto metodu lze provádět nejen na přímo, ale i v zastoupení, je vhodná i pro člověka v kómatu, v umělém spánku (či s jinou omezenou schopností vyjádření se), pro člověka s těžkými psychickými problémy (schizofrenie, maniodepresivní stavy apod.) a v neposlední řadě také pro děti.

Tato metoda v sobě kombinuje převážně prvky rodinných konstelací a práce s duší. Jsou zde zahrnuty sliby, smlouvy a další závazky, do kterých se duše zaplétá v průběhu svých životů a které je potřeba pro správný chod energií uvolnit.
Působení terapie „RFL“ se odehrává v celém rodu.
Autoři této metody: Dagmar Bradávková, Monika Chromková Hrdinová a Jiří Tupý

  • Jsi zodpovědný jen sám za sebe.
  • Záleží jen na Tobě, jak se rozhodneš.
  • Jsi zodpovědný za své myšlenky, emoce i činy a to všechno můžeš změnit.
  • Pokud Ti něco vadí, či ubližuje, změň to.
  • Pokud to změnit nemůžeš, změň postoj k tomu.